Rząd Wielkiej Brytanii zamierza przygotować i udostępnić narzędzie, które pozwoli porównywać ze sobą pensje otrzymywane przez pracowników na różnych stanowiskach w wielu firmach na Wyspach. Dzięki temu będzie można z łatwością ustalić, który pracodawca dobrze wynagradza swoich pracowników.

pozyczka gotówkowa

O planach przygotowania narzędzia dostępnego online poinformował 20 marca sekretarz Vince Cable. Polityk powiedział, że narzędzie umożliwi porównywanie płac otrzymywanych przez pracowników na różnych stanowiskach, zatrudnionych w wielu sektorach gospodarki w różnych regionach Wielkiej Brytanii. Rząd planuje w ten sposób doprowadzić do podwyżek płac osób otrzymujących najniższe stawki.

Informacje będą udostępniane online za pośrednictwem National Minimum Wage Accelerator. Zdaniem polityków jest to konieczne – bez przejrzystości nie da się bowiem doprowadzić do poprawy warunków płacowych na Wyspach.

Nie wiadomo jeszcze dokładnie, jakie dane będą znajdować się w systemie. Z pewnością będzie można jednak porównać pensje osób zatrudnionych na pół etatu i na pełnym etacie w różnych sektorach gospodarki. Co więcej, użytkownicy systemu będą mogli przyjrzeć się ogólnym płacom na brytyjskim rynku pracy. Takie dane będą dla nich argumentem, jeśli zdecydują się porozmawiać z przełożonym o ewentualnej podwyżce. Pracodawcy nie będą mogli po prostu zignorować danych publikowanych przez Rząd Wielkiej Brytanii. W ten sposób uda się doprowadzić do wyrównania płac na Wyspach – taką nadzieję mają politycy.

Zgodnie z oficjalnymi statystykami, około 5 milionów osób pracujących na Wyspach zarabia najniższe możliwe stawki. Niestety wielu z nich o tym po prostu nie wie – w tej chwili nie ma bowiem porównania. Dane dotyczące płac są zwykle pilnie strzeżone, zatajane. Teraz się to zmieni!

Eksperci obliczyli także, że aż 25% osób otrzymujących najniższą stawkę (ang. National Minimum Wage) to pracownicy sektorów nienależących do tzw. low-paying sectors, czyli tych, w których zarabia się najmniej. Oznacza to, że wielu pracodawców takich osób mogłoby podnieść pensje do godnego poziomu bez najmniejszego uszczerbku na kondycji finansowej przedsiębiorstwa! Niskie płace oznaczają w takiej sytuacji jedynie chciwość pracodawcy.

Sekretarz Vincent Cable powiedział, że politycy zdają sobie sprawę z tego, że na Wyspach istnieje duży problem z niskimi płacami, który dotyczy wybranych sektorów gospodarki i niektórych regionów kraju. Wprowadzenie i przestrzeganie minimalnych płac jest dobrym rozwiązaniem, jednak, zaznaczył Cable, z definicji płace minimalne to płace bardzo niskie.

Zdaniem sekretarza odpowiedzialni pracodawcy powinni dbać o swój zespół, wynagradzając go za wykonywaną pracę. Tylko w ten sposób uda się bowiem zdobyć zaufanie pracowników, spowodować ich zadowolenie i zapracować na sukces prowadzonej firmy. W przeciwnym razie pracownicy nie będą produktywni, a prowadzenie przedsiębiorstwa sprowadzać się będzie do ciągłej walki.

Wprowadzając nowy system politycy chcą zmusić przedstawicieli biznesu w Wielkiej Brytanii do zastanowienia się nad tym, ile płacą swoim pracownikom, i czy jest to wystarczająco dużo. Być może dzięki temu rozwiązaniu uda się przekonać część pracodawców do podniesienia pensji.

Zgodnie z zapowiedziami polityków, system, który już za jakiś czas będzie dostępny online, umożliwi porównywanie płac w różnych sektorach – w ten sposób wiele osób będzie mogło ocenić, czy nie nadszedł czas na zmianę branży, w której aktualnie pracują.