Jeżeli nie stać cię na wymarzony dom w Anglii, zawsze możesz pomnożyć kwotę którą pożyczasz od kredytodawcy poprzez decyzję o kupnie domu na spółkę z partnerem czy przyjaciółmi.

dom w Anglii

Jest to jeden ze sposobów na podwyższenie kwoty możliwego do uzyskania kredytu. Dobrą wiadomością jest to, że nie tylko pary mogą kupować razem nieruchomości. Mogą to być przyjaciele, a nawet większa grupa osób. Co to dla ciebie oznacza? Joint mortgage jest zabezpieczonym kredytem (secured loan), a zabezpieczeniem jest zazwyczaj kupowany dom. Istotą tego typu kredytu jest to, że pożyczka jest udzielana dwóm lub więcej osobom. Przy joint mortgage możecie zdecydować się być:

  1. Beneficial joint tenants – podział własności nieruchomości jest równy i każdy z nabywców posiada połowę (w przypadku więcej niż dwóch osób, każdy z nabywców ma równą część). Oznacza to, że jeśli jeden z nabywców zginie, jego część automatycznie przechodzi na własność do pozostałych właścicieli.Niestety podobnie dzieje się z częścią kredytu do spłaty, za którą w pełni jest odpowiedzalna osoba (lub osoby) pozostajace przy życiu. Nietrudno sobie wyobrazić kłopotliwość takiej sytuacji, jeśli ktoś staje się odpowiedzialny za kredyt, którego nie jest w stanie spłacić. Dlatego też, tak ogromnie ważne jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia zabezpieczającego nas w takich przypadkach. Przy tego typu kredycie nie możesz swobodnie dokonać tzw. remortgage czy też sprzedać twojej części bez uzyskania wcześniejszej zgody reszty właścicieli. Jeżeli jednak bardzo chcesz to zrobić i ma miejsce konflikt pomiędzy właścicielami, możesz uzyskać nakaz sądowy zwany court order.
    Joint tenants jest opcją coraz częściej wybieraną przez pary lub bliskich przyjaciół, którzy chcą równo podzielić prawo własności do nieruchomości.
  2. Tenants in common – jest drugim rodzajem wspólnego kredytu hipotecznego, który wiąże nabywców. Oznacza to, że każdy z nich posiada własny udział w nieruchomości, którego wielkość zależy jedynie od kupujących. W przypadku śmierci jednego z właścicieli, jego udział nie przechodzi automatycznie do innych właścicieli, tylko do tych osób, które są wytyczone w testamencie (jeżeli takie są). Jakiekolwiek zadłużenie hipoteczne pozostawione przez zmarłego przejdzie na pozostałych najemców, dlatego warto posiadać polisę ubezpieczeniową w razie takiej sytuacji.
    Omawiany rodzaj wspólnego kredytu hipotecznego jest faworyzowany przez grupy przyjaciół, którzy chcą razem kupić dom.