Wielu pracowników w UK jest zatrudnionych przez agencję pracy, a nie bezpośrednio przez pracodawcę. Praktykę tę stosują przede wszystkim duże koncerny, które oprócz własnej, stałej kadry korzystają z usług pracowników zewnętrznych.

Praca dla sprzątacza w Anglii

Pracownik zatrudniony przez agencję to tzw. „worker”, którego usługi potrzebne są w okresach, kiedy pracy w danej firmie jest szczególnie dużo. Worker jest zatem pracownikiem dorywczym, potrzebnym tylko okresowo. Z tego powodu jego kontrakt nie gwarantuje mu stałej liczby godzin pracy w tygodniu. Workerzy pracują wtedy, kiedy jest potrzeba — a zatem również w weekendy.

Worker ma prawo odmówić wykonywania określonej pracy, jeśli jej charakter lub zaproponowane warunki mu nie odpowiadają. Jest również zabezpieczony ubezpieczeniem zdrowotnym (składki są pobierane z wypłaty, podobnie jak zaliczka na podatek).

 Prawa pracownika zatrudnionego przez agencję

Workerzy mają w Wielkiej Brytanii wiele praw. W zakresie finansów, po przepracowaniu (niekoniecznie w sposób nieprzerwany) 12 tygodni, pracownik agencyjny nabywa prawo do otrzymywania takiego samego wynagrodzenia, jak pracownicy etatowi. Ma również prawo do urlopu na takich samych warunkach oraz do identycznych warunków w zakresie czasu pracy (pod warunkiem, że w okresach, w których pozostaje bez zatrudnienia, nie otrzymuje wynagrodzenia).

Ponadto pracownik agencyjny ma prawo do otrzymywania tzw. Minimalnej Pensji Krajowej (jej wysokość różni się w zależności od wieku zatrudnionego — aktualne stawki znaleźć można w tym miejscu).

Worker ma prawo do płatnego urlopu oraz tzw. minimalnego czasu na odpoczynek od pracy w wymiarze 11 godzin na dobę. Przed podjęciem pracy powinien ustalić z pracodawcą w formie pisemnej warunki zatrudnienia. Prawo chroni go również przed bezprawnym potrąceniem z pensji oraz dyskryminacją z jakiegokolwiek powodu.

Kobiety w ciąży zatrudnione przez agencje podlegają ochronie.

W zakresie czasu pracy worker nie może pracować więcej niż 48 godzin w ciągu tygodnia (dotyczy osób w wieku od 18 do 40 lat) lub 40 godzin w ciągu tygodnia (osoby poniżej 18. r. ż.). Pracownik agencyjny może jednak zrezygnować z tego prawa. Musi zrobić to na piśmie. Nocna zmiana workera nie może trwać dłużej niż 8 godzin. Pracownik ma prawo do przerw w pracy (20 minut), jeśli zmiana trwa dłużej niż 6 godzin (w przypadku osób, które nie ukończyły 18. r. ż. jest to odpowiednio 30 minut przy zmianie o długości powyżej 4,5 godziny). Worker ma prawo do jednego dnia w tygodniu wolnego od pracy (lub do dwóch dni, jeśli nie ukończył 18. roku życia).

 Zanim podejmiesz pracę 

Agencja ma określone obowiązki wobec workerów. Musi poinformować pracownika m.in. o dokładnym typie umowy (zlecenie/na czas określony/na czas nieokreślony), określonym w umowie okresie wypowiedzenia, warunkach urlopu, wysokości wynagrodzenia, lokalizacji zakładu pracy, oczekiwanych godzinach pracy. Co więcej, agencja musi również przekazać pracownikowi informacje o kosztach podjęcia zatrudnienia, takie jak oczekiwane koszty dojazdu do miejsca pracy. Jej obowiązkiem jest również poinformowanie workera o ryzyku związanym z podjęciem zatrudnienia, jeśli takie ryzyko istnieje.

Na podstawie tych informacji pracownik podejmuje decyzję o tym, czy podpisze umowę. Jeśli zdecyduje się na ten krok, zmiana warunków zatrudnienia po podpisaniu kontraktu możliwa będzie tylko za obustronną zgodą.

Łamanie praw

Pracownicy zatrudnieni przez agencję mogą wstępować w szeregi związku zawodowego, tzw. Union. Jego zadaniem jest ochrona praw pracowniczych i walka o lepsze warunki pracy i wynagrodzenie.

Jeśli dojdzie do złamania prawa, związek przydziela reprezentanta, który pomoże pracownikowi rozwiązać konflikt z pracodawcą. Aby wstąpić do Union, napisz na adres: infoenquiries@tuc.org.uk.

Jeśli pracodawca łamie twoje prawa, porozmawiaj z nim oraz z agencją, która cię zatrudnia. Dopiero kolejnym krokiem jest dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, co wiąże się z wysokimi kosztami. Zanim to jednak zrobisz, skontaktuj się z infolinią Pay and Work Rights Helpline 0800 917 2368 oraz infolinią ACAS: 0300 123 1100 i poproś o pomoc. Być może uda się w ten sposób uzyskać darmową ugodę z pracodawcą. Jeśli nie, będziesz musiał udać się do sądu.

Sprawdź czy nie przepłacasz za gaz i prąd!