Wprowadzanie klientów w błąd przez pracowników banków w UK skutkowało naliczaniem im niesprawiedliwych opłat, co doprowadziło do afery, dzięki której klienci mogli uzyskać setki funtów w odszkodowaniach. Przekonaj się, czy ty też możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy. 

Co to są niesłuszne opłaty bankowe

Wiele banków w Wielkiej Brytanii próbowało zarobić na klientach poprzez celowe wprowadzanie ich w błąd przez pracowników, którzy oferowali produkty niedopasowane do potrzeb – proceder określany jako mis-sold. Celem takich praktyk były osoby, które w momencie podpisywania umowy nie znały dobrze języka, przez co łatwo było przekonać je do zgodzenia się na niekorzystne warunki. Pomimo, iż w UK istnieje prawo do posiadania konta osobistego darmowego lub płatnego, przedstawiciele banków nie informowali klientów o możliwości prowadzenia bezpłatnego rachunku lub przekonywali, że posiadanie tego rodzaju konta utrudni uzyskanie karty kredytowej, co nie było zgodne z prawdą. Prowadzenie płatnego rachunku bankowego Packaged Bank Account (PBA) w sytuacji, kiedy usługi dodatkowe były zbędne lub niemożliwe do wykorzystania ze względu na nieprawdopodobieństwo spełnienia odpowiednich warunków, jest określane mianem nieuczciwych praktyk handlowych. Podobnie jest w przypadku opłat bankowych Payment Protection Insurance (PPI) w ramach ubezpieczenia dodawanego do kredytów, pożyczek, rat oraz kart kredytowych. Ubezpieczenie ma na celu pokrycie spłaty zadłużenia, jeśli klient nie będzie w stanie regulować rat, jednak w praktyce duża ilość obostrzeń sprawiała, że świadczenie praktycznie nigdy nie było wypłacane.

Kto ma podstawy ubiegać się o zwrot kosztów

Według wyroku Sądu Najwyższego banki mają obowiązek zwrócić niesłusznie naliczone opłaty, jednak po stronie klienta leży udowodnienie, że jest ofiarą nieuczciwych praktyk handlowych. Aby uzyskanie odszkodowania było możliwe, należy spełnić kilka warunków, w tym posiadać płatne konto BPA (nawet, jeśli w momencie składania wniosku jest już zamknięte), opłacać ubezpieczenie PPI lub dowiedzieć się o podniesieniu ceny usługi przez bank już w trakcie trwania umowy. Jednym z podstawowych czynników jest także bycie wprowadzonym w błąd osobiście przez pracownika instytucji – co oznacza, że odszkodowanie dotyczy tylko osób, które otwierały konto lub brały pożyczkę poprzez wizytę w placówce banku. Do niedawna o odszkodowanie mogły się ubiegać tylko osoby, które w przeszłości nie składały podobnych wniosków, jednak od 2019 roku ten przepis uległ złagodzeniu w niektórych aspektach.

Jak i do kogo się zwrócić?

Wystąpienie o zwrot kosztów bankowych to nic innego, jak przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego, które w UK trwa około 8 tygodni i jest bezpłatne. Wzory pism reklamacyjnych w języku angielskim można znaleźć w Internecie, m. in. na stronie Financial Ombudsman Service. Po upływie określonego czasu bank wydaje decyzję, w której odnosi się do przedstawionego roszczenia i albo zgadza się na wypłatę odszkodowania lub jego części, albo odrzuca wniosek. Zdarza się, że banki twierdzą, że dany klient nigdy nie korzystał u nich z PPI lub ze względu na upływ czasu nie posiadają już informacji na ten temat – jeśli istnieje podejrzenie, że bank może wprowadzać nas w błąd, warto oficjalnie wystąpić o weryfikację faktów.

Złożenie wniosku o odszkodowanie nie wpłynie negatywnie na relację z bankiem ani nie pogorszy historii kredytowej, ponieważ rozpatrywaniem tego typu spraw zajmuje się specjalnie wyznaczona komórka. Wielu klientów nawet nie zdawało sobie sprawy, że z ich kont każdego miesiąca bank pobiera około £10 – £30 funtów za prowadzenie rachunku – w przypadku wygranej, po podliczeniu tej kwoty, zwrot może wynieść nawet 2000 funtów lub więcej. W UK działa wiele firm angielskich lub polskich, które zajmują się występowaniem o odszkodowanie w imieniu osób pokrzywdzonych, jednak korzystanie z ich usług wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Ostateczny termin składania wniosków

Od stycznia tego roku w przypadku zwrotów PPI nie będzie obowiązywać zasada według której wniosek można złożyć tylko raz. Ze względu na wiadomości o bezpodstawnym odrzucaniu reklamacji i podawaniu fałszywych informacji przez banki, które wypłynęły podczas ostatnich procesów, sąd zdecydował, że osoby, które złożyły wniosek przed 2017 rokiem i spotkały się z odmową, mogą ponownie aplikować o przyznanie odszkodowania. Ma to na celu upewnienie się, że wszystkie żądania zostaną rozpatrzone w sposób sprawiedliwy i zgodny z obowiązującym prawem. Niestety, osoby ubiegające się o odszkodowanie muszą się spieszyć – urząd Financial Conduct Authority wyznaczył ostateczny termin składania wniosków na 29 sierpnia 2019. Po upływie tego terminu klienci stracą prawo do zwrotu pieniędzy za niesłusznie opłacane PPI.