Najnowsze badania wskazują, że konsumenci są coraz bardziej zależni od drogich pożyczek zwanych payday loans, aby uniknąć problemów z przepływem pieniędzy.

Chwilówka w UK

Obecnie, aż czterokrotnie wzrosła liczba osób starających się o taką pożyczkę, w porównaniu do roku 2006. Zgodnie z przewidywaniami Datamonitor analizującego rynek, finansowanie zewnętrzne poprzez kredyty, które często mają stopy procentowe sięgające prawie 2700% rocznie, najprawdopodobniej wzrośnie jeszcze trzykrotnie w ciągu najbliższych pięciu lat.

W 2009 roku ludzie pożyczyli w sumie 1,2 miliarda funtów poprzez wypłaty pożyczek, które oferują konsumentom niewielkie kwoty na krótki okres czasu. Datamonitor przewiduje, że kwota pożyczek wzrośnie od 2,7 mld funtów i do 3,5 mld funtów w roku 2014.

Wzrost będzie najprawdopodobniej napędzany przez zmiany w strukturze zatrudnienia, które powstały w wyniku spowolnienia gospodarczego.

Daoud Fakhri, analityk Datamonitor, powiedział, że nastąpił wzrost liczby osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin, co prowadzi do problemów w przepływach pieniężnych u wielu konsumentów. W wyniku tych tendencji, pożyczki payday loans stały się popularnym sposobem na zdobycie niewielkich kwot.

Obecnie nie ma żadnych oznak, że zaufanie konsumentów do szybkich i łatwych pożyczek spadnie w ciągu najbliższych dwóch lat, co może skłonić innych kredytodawców na rynku do zwiększenia konkurencji w sektorze finansowym.

Na początku tego roku grupa Consumer Focus poinformowała, że liczba osób biorących pożyczki payday loans wzrosła czterokrotnie w ciągu ostatnich czterech lat. Wezwała również banki, aby wyszły z ofertą przystępnych krótkoterminowych kredytów dla konsumentów, aby dać im alternatywę do payday loans.