Z badań przeprowadzonych przez rząd brytyjski wynika, że pożyczkodawcy tzw. chwilówek nie spełniają w pełni wymagań związanych ze standardami branżowymi, wprowadzonymi w ubiegłym roku, aby lepiej chronić konsumentów.

payday loan

Badania przeprowadzone przez Departament Biznesu, Innowacji i Umiejętności (BIS) wykazały, że:

  • prawie jedna czwarta konsumentów stwierdziła, że byli pod presją powiększenia swojej pożyczki, a około połowa respondentów stwierdziła, że kredytodawcy nie przedstawiali zagrożenia dla takiego działania,
  • 1 na 5 klientów poinformował, że pożyczkodawca nie pytał o ich finanse przy zaciąganiu kredytu początkowego,
  • w przypadku twz. rollover* (wytłumaczenie poniżej artykułu), ponad 60% klientów powiedziało, że kredytodawcy nie sprawdzili ich sytuacji finansowej,
  • były bardzo słabe oceny klientów w korzystaniu z tzw. continuous payment authority (CPA)** (wytłumaczenie poniżej artykułu). Ogólnie prawie 1 na 3 klientów poinformował, że działanie CPA nie było jasno wyjaśnione, a prawie 60% respondentów nie powiedziano, jak anulować CPA.

W związku z powyższymi informacjami, Financial Conduct Authority (FCA) zaproponowało ograniczenie liczby tzw. rollovers przy wysoko oprocentowanych kredytach krótkoterminowych oraz wprowadzenie limitu 2 nieudanych prób spłaty kredytu przy użyciu CPA.

Wspomniane badanie ukazuje, że branża pożyczkowa nie jest w stanie samodzielnie regulować swego działania. Przede wszystkim, pożyczkodawcy powinni dokładnie sprawdzić, czy pożyczkobiorca jest w stanie spłacić zadłużenie.

Pożyczkobiorcy powinni być poinformowani o tym, że kredytodawca ma prawo ściągnąć pieniądze z konta dłużnika na zasadzie tzw. piority basis czyli najpierw spłacane jest zadłużenie, a reszta (jeśli taka jest) pozostaje w zarządzaniu właściciela konta.

Zbyt wielu ludzi otrzymuje chwilówki zbyt łatwo,nie rozumiejąc zagrożenia, co się stanie jeśli nie będą mogli spłacić zadłużenia. Ważnym jest, aby osoby w trudnej sytuacji finansowej mogły dokonać właściwego dla nich wyboru, co w wielu przypadkach będzie oznaczało bezpłatną poradę zadłużeniową.

Pozostałe wyniki badań co do wypełniania wymogów przemysłu finansowego wykazały, że:

  • prawie 3/4 konsumentów stwierdziło, że nie było potraktowanych ze współczuciem, gdy znajdowali się w trudnej sytuacji finansowej, a tylko 14% stwierdziło, że uzyskało informację o bezpłatnych lub niezależnych źródłach porad
  • jeśli chodzi o zrozumienie kosztów kredytu, 97% klientów poinformowało, że koszty zaciągnięcia kredytu początkowego były jasne, ale zmieniło się to drastycznie, gdy przyszło do zrozumienia kosztów rozszerzenia kredytu
  • konsumenci na ogół oceniali mniejszych pożyczkodawców gorzej niż większych kredytodawców w związku z wypełnianiem zobowiązań kodu postępowania

Słowniczek:

* rollover – dotyczy sytuacji, w której dłużnik uiszcza należne odsetki pożyczki, ale odracza spłatę pozostałej części zadłużenia na kolejny okres kredytu (zwykle miesiąc).

** continuous payment authority (CPA) jest to rodzaj regularnej automatycznej płatności, którą można skonfigurować przy użyciu karty debetowej lub karty kredytowej. Jest to popularna metoda regularnego dokonywania płatności – preferowana przez wiele firm, w tym siłowni, dostawców usług internetowych oraz pożyczkodawców chwilówek.

Źródło: https://www.gov.uk