Jeśli zostałeś ukarany przez parkingowego, a nie firmę prywatną, kara będzie wynosiła albo £70 bądź £50, spadając do £35 bądź £25, jeśli opłata zostanie uiszczona w ciągu 14 dni.

mandat za złe parkowanie w UK

Kwota mandatu zależy od charakteru przestępstwa. W samym Londynie mandat może wynosić około £80, £100, £120 – kwota ta jest zredukowana o połowę, jeśli zapłata nastąpi w ciągu 14 dni.

Jeśli twój mandat jest wyższy niż przedstawione powyżej kwoty, należy dowiedzieć się jaki jest powód.

Jeżeli grzywna przekracza standardowe kwoty, obowiązujące na danym obszarze, wtedy można się odwołać.

Zobacz czy nie przepłacasz za ubezpieczenie samochodu!

Sprawdź to TERAZ i ZA DARMO!                                                                                                               Dzięki szybkiemu sprawdzeniu możesz zaoszczędzić setki funtów.