Jeśli otrzymałeś mandat za nieprawidłowe parkowanie i naruszenie było spowodowane niewidocznymi znakami, masz duże szanse na złożenie odwołania z pomyślnym rezultatem.

nieprawidłowe parkowanie w Anglii

Obowiązkiem miasta jest zapewnienie wyraźnego oznaczenia na ulicach w obszarze wjazdu na teren miejsc parkingowych. Jeśli znajdujesz się już wewnątrz strefy parkingowej, miasto nie ma obowiązku umieszczać znaków przy każdej żółtej linii, chyba że istnieją ograniczenia w jednej konkretnej ulicy, które są inne niż reszta obszaru parkingowego.

Wszystkie znaki powinny być widoczne i pokazywać godziny, podczas których ograniczenia parkingu są obowiązujące. Należy sprawdzić wszystkie drogi wjazdowe na obszarze, na którym otrzymałeś mandat.

Sprawdź, czy są znaki po obu stronach drogi i czy nie są zbyt małe, wyblakłe lub zasłonięte gałęziami drzew. Powyższe przypadki mogą być powodem do unieważnienia mandatu parkingowego.

Jeżeli ograniczenie parkowania dotyczy w szczególności jednej ulicy, a nie całego obszaru, wtedy każda żółta linia powinna mieć znak na każdej latarni. Jeśli istnieje luka ponad 60m pomiędzy słupami latarni, wtedy powinnien przy ulicy stać znak.

Zobacz czy nie przepłacasz za ubezpieczenie samochodu!

Sprawdź to TERAZ i ZA DARMO!                                                                                                               Dzięki szybkiemu sprawdzeniu możesz zaoszczędzić setki funtów.

Wszystkie pojedyncze i podwójne żółte linie muszą być ciągłe, nieprzerwane i muszą się skończyć tak zwanym „T-bar”. Jeśli są przerwy w linii lub linie nie kończą się w T-bar (chyba że linia jest łamana z innymi oznakowaniami ulicy), można unieważnić dany mandat na tej podstawie.

Jeżeli chodzi o zatoczki parkingowe z boku ulicy, co 30m muszą być ustawione znaki wzdłuż drogi. Znaki powinny być rownież umiejscowione na 5m przed końcem zatoczki parkingowej.

Jeżeli twój mandat został wystawiony z powodu uchybień w powyższych regulacjach, udaj się na miejsce, gdzie otrzymałeś mandat i wykonaj zdjęcia znaków lub ich brak. Będzie to dodatkowym poparciem twoich argumentów przy składaniu odwołania.