Koszty dodatkowe, które musisz uiścić, są nieodłącznym elementem transakcji związanych z zakupem nieruchomości, a niestety skutecznie uszczuplają ilość pieniędzy na koncie bankowym. 

Koszty dodatkowe związane z zakupem nieruchomości w Wielkiej Brytanii

Opłata zwana ‘Arrangement Fee’.

Jest to opłata pobierana przez kredytodawców na pokrycie kosztów stworzenia umowy kredytowej. Niektórzy kredytodawcy posiadają oferty kredytów hipotecznych bez konieczności wnoszenia tej opłaty.

Podstawowa wycena stworzona przez kredytodawcę zwana ‘Lender’s Valuation (Basic Valuation)’.

Wszyscy kredytodawcy wymagają wyceny nieruchomości w celu sprawdzenia, czy jest ona warta ceny za jaką ma być nabyta. Kredytodawca zleca wycenę, a jej koszty są pokryte z kieszeni kredytobiorcy.

Koszt wyceny zależy od wartości nieruchomości. Zdarza się, że niektórzy kredytodawcy sami opłacają koszty wyceny, zachęcając w ten sposób klienta do podpisania z nimi umowy kredytowej.

Badania czyli ‘Surveys’.

Zaleca się, aby kupujący postarał się o niezależne, bardziej szczegółowe badania przeprowadzone w celu wykrycia wad nieruchomości. Istnieją trzy rodzaje badań: wycena zazwyczaj przeprowadzana dla kredytodawcy, raport kupującego zwany ‘Homebuyer’s Report’, którego koszt wynosi od £250 do £500 funtów, oraz wszechstronne badanie budynku zwane ‘Structural Survey’, którego koszt może wynieść nawet do £1,000 plus VAT (jest to uzależnione od wartości domu).

Jeżeli masz zamiar zakupić nowo wybudowaną nieruchomość, warto również postarać się o powyższe badania. Pomimo, że stan nowych domów jest zagwarantowany przez producenta, działanie takie jest znacznie bezpieczniejsze, niż egzekwowanie swych praw już po wprowadzeniu sie do mieszkania.

Opłaty za Conveyancing oraz opłaty prawne (‘legal fees’).

Wynajęty przez ciebie prawnik będzie zajmował się prawnymi aspektami kupna nieruchomości. Nie ma z góry określonego pułapu kosztów prawniczych, dlatego też warto rozejrzeć się za najatrakcyjniejszą ofertą.

Zwróć uwagę, że niektórzy prawnicy pobierają stałą stawkę (flat rate), inni natomiast są wynagrodzeni procentowo w zależności od ceny nieruchomości (do 1%). Wysokość opłaty będzie uzależniona również od ilości pracy związanej z transakcją.

Kredytobiorca jest dodatkowo obciążony kosztami prawnika kredytodawcy.

Opłata skarbowa czyli ‘Stamp Duty’.

Opłata skarbowa jest podatkiem pobieranym za nieruchomość

o wartości powyżej £125,000. W zależności od ceny zakupu domu, opłata jest naliczana procentowo.

Opłata Ksiąg Wieczystych czyli ‘Land Registry Fee’.

Land Registry jest instytucją rządową, który zajmuje się rejestrami wszystkich zarejestrowanych nieruchomości w Anglii i Walii. Opłata jest pobierana za przeniesienie tytułu własności na nowego właściciela i jest uzależniona od ceny kupowanej nieruchomości.

Opłata zwana ‘Local Authority Search Fees’.

Opłata jest związana z poszukiwaniem informacji przez adwokata / conveyancera, w celu odnalezienia potencjalnych problemów związanych z nieruchomością, takich jak pozwolenie na budowę na sąsiednim terenie czy plany dotyczące nowych dróg w okolicy.

Prowizja dla pośrednika nieruchomości. 

Opłata zazwyczaj jest naliczana jako procent ceny nieruchomości, średnio około 1,5% – 2%.

Koszty związane z poszukiwaniem domu.

Poszukiwanie domu może być dosyć kosztowne, należy wziąć pod uwagę posiłki na mieście, kawę, paliwo czy rozmowy telefoniczne. Zastanów się również, czy nie będziesz potrzebował czasu wolnego od pracy.

Koszty przeprowadzki.

Wybierając firmę transportową, warto rozglądnąć się za najlepszą ofertą. Oczywiście, możesz sam próbować przenieść cały dobytek, ale jest to uciążliwe i czasochłonne.

Opłata za MIG czyli mortgage indemnity guarantee.

Jest to składka pobierana przez niektórych kredytodawców, w przypadku gdy kwota kredytu wynosi ponad 75% ceny nieruchomości. Opłata ta ma na celu ochronę kredytodawcy, gdyby zdarzyło ci się niedotrzymanie warunków umowy kredytowej.

Inne opłaty.

Kupujący musi uiścić opłaty związane z mapami, kosztami gruntowymi czy nawet przelewami bankowymi na zakup nieruchomości. Nie zapomnij o kosztach ubezpieczenia, zaległych rachunków w obecnym miejscu zamieszkania, przekierowania poczty, potencjalnych remontów oraz funduszu awaryjnego zwanego Contingency Fund.

W powyższych wyliczeniach nie umieściliśmy depozytu, który należy wpłacić w poczet wartości domu.

Bądź świadomy również tego, że po zaakceptowaniu twojej oferty kupna przez sprzedającego, jeżeli cokolwiek nieprzewidzianego się zdarzy i nie bedziesz mógł zakupić nieruchomości, niektóre koszty będziesz musiał ponieść ponownie tj. przeprowadzenie badania kolejnej nieruchomości czy koszty prawnicze.