Nie każdy rodzaj zatrudnienia to self-employment. Jeśli jednak twoja działalność spełnia kilka określonych kryteriów, musisz zarejestrować się w HM Revenue & Customs jako samozatrudniony. Sprawdź, jak to zrobić za darmo.

del-employed, samozatrudnienie, self-employment

Czy jesteś self-employed?

Twoja działalność powinna najprawdopodobniej zostać zarejestrowana, jeśli spełniasz następujące warunki:

  • oferujesz usługi przeznaczone dla dużej liczby klientów i wystawiasz za nie faktury
  • zainwestowałeś własne fundusze w rozwój firmy, dzięki czemu możesz pozwolić sobie na jej rozwój, a w dalszej perspektywie także na zatrudnienie pracowników
  • jesteś w stanie samodzielnie zapewnić sprzęt i narzędzia, dzięki którym możesz wykonywać oferowane usługi
  • ponosisz odpowiedzialność (także finansową) za straty, naprawiasz szkody wynikające z twojej działalności i odpowiadasz za jakoś świadczonych usług
  • jesteś jedyną osobą, która kontroluje rozwój i działanie twojej firmy

Kto może się zarejestrować?

Rejestracji własnej firmy może dokonać każdy. Wystarczy tylko nadać jej nazwę, która pozostanie potem niezmieniona, a następnie określić profil działalności. Niektóre profile wymagają jednak otrzymania odpowiednich pozwoleń, tzw. local authority licences. Jest tak w przypadku lokali gastronomicznych, taksówek, handlu (zarówno w przypadku sklepu jak i handlu dorywczego na bazarach), opieki nad dziećmi itp.

Jak się zarejestrować?

Rejestracja jest darmowa. Można zarejestrować się online, korzystając ze strony internetowej GOV.uk. Wykonuj następujące kroki:

zaznacz pole „register for self-employment” na samym początku formularza.

wpisz swój National Insurance number — to numer złożony z dziewięciu znaków w formacie QQ123456A. Ważne! Wpisz numer bez spacji. Numer ten znajdziesz m.in. w każdym oficjalnym zawiadomieniu od Department for Work and Pensions lub Jobcentre Plus, a także na dokumencie P60 wystawionym przez pracodawcę.

zaznacz w kolejnym polu, czy już wcześniej byłeś zarejestrowany jako self-employed. Jeśli tak, zaznacz opcję „Yes I’ve previously registered for Self Assessment”. Jeśli nie — wybierz „No not previously registered for Self Assessment”.

wpisz numer UTR, jeśli go posiadasz (to znaczy: jeśli wcześniej byłeś już zarejestrowany jako self-employed). Znajdziesz go m.in. na formularzu Tax Return (SA100), Tax Return (SA316), a także niekiedy na różnych dokumentach oficjalnych przesłanych przez HMRC. Numer ten składa się z dziesięciu cyfr.

wypełnij pola dotyczące twoich danych osobowych (imię, nazwisko, datę urodzenia, aktualny adres, numer telefonu, adres e-mail). Wszystkie obowiązkowe do uzupełnienia pola oznaczone są w formularzu czerwoną gwiazdką.

kolejne pytanie dotyczy tego, czy jesteś rezydentem w Wielkiej Brytanii. Jeśli mieszkasz na Wyspach już od jakiegoś czasu, wybierz opcję „yes, I’m a UK resident”. Jeśli natomiast dopiero przyjechałeś, wybierz odpowiedź „no”, a następnie zaznacz nieco niżej: „I’ve come from an EU country”. W tym miejscu znajdziesz szczegółowe informacje na temat tego, kto może być uważany za rezydenta w UK.

nadszedł czas na podanie nazwy twojej firmy — „Name of business”. Zgodnie z informacją zawarta w formularzu, może ona składać się tylko z liter alfabetu angielskiego (A-Z) oraz cyfr (1-9) oraz wskazanie (w polu niżej), czym zajmuje się twoja firma.

w kolejnym polu musisz podać datę rozpoczęcia działalności twojej firmy

zaznacz kolejne pola, jeśli odpowiadają one twojej sytuacji (twoja firma zajmuje się nieruchomościami, jesteś rybakiem i korzystasz z innymi rybakami z jednej łodzi, itp.). W razie wątpliwości, kliknij w zielony znak zapytania.

podaj adres swojej firmy. Informacja „If your business address is the same as your home address, please re-enter this address below.” mówi, że jeśli addres twojej działalności odpowiada twojemu adresowi zamieszkania, po prostu go przepisz.

jeśli będziesz świadczyć usługi tylko jednej osobie lub firmie, wpisz jej dane w polach pod napisem „If you are, or will be, doing all your work for another person or firm, enter their name and address below.”.

pomiń pola w części opisanej jako „Authorised agents” — wypełniasz aplikację samodzielnie, więc ta część cię nie dotyczy.

wypełnij część „Declaration”. Podaj tam swoje pełne imię i nazwisko, wpisz tzw. capacity (sole trader, individual, self-employed customer, etc.). Podaj również datę.

potwierdź i prześlij formularz, klikając przycisk „next”.

Formularz, który należy wypełnić, znajdziesz w tym miejscu: GOV.uk.