Informacje o Tobie i Twoich umowach kredytowych przechowywane są przez agencję badającą wiarygodność kredytową, która udzieli informacji firmom zainteresowanym tym tematem.

sytuacji finansowej w UK

Dwie największe agencje w Wielkiej Brytanii to Experian i Equifax. Na stronie www.raportkredytowy.co.uk znajdujemy szczegółowy przewodnik w języku polskim, który wyjaśnia jak za darmo uzyskać dostęp do naszych danych kredytowych.

Agencja badająca wiarygodność kredytową zbiera takie informacje, jak:

– adres zameldowania,
– wszelkie decyzje sądu związane z niespłaceniem zadłużenia,
– deklaracje o bankructwie,
– wszystkie byłe i aktualne umowy kredytowe,
– wszelkie najnowsze wnioski o udzielenie kredytu.

Pożyczkodawca oceni twoją sytuację na bazie otrzymanych informacji.

Na tej podstawie zdecyduje czy:

– zaproponować ci kredyt na warunkach standardowych,
– zaproponować ci kredyt na warunkach specjalnych (na przykład, na wyższy procent lub z krótszy okresem spłaty)
– odrzucić twój wniosek.

Co się dzieje, jeśli twoja historia kredytowa nie jest dobra?

Jeśli masz złą historię kredytową uzyskasz negatywną ocenę, która utrzyma się przez sześć lat od momentu, gdy wierzyciel poinformuje o twoim zadłużeniu.

Zwykle robione jest to za pośrednictwem sądu i oznacza, że wierzyciel posiada odpowiednie orzeczenie sądu (County Court Judgement).

Jeżeli spłacisz całość zadłużenia w terminie 28 dni, twoja historia kredytowa nie ucierpi. Natomiast, gdy zapłacisz po tym terminie, przez kolejnych sześć lat będziesz miał problemy z uzyskaniem kredytu.

Po sześciu latach twoja historia kredytowa będzie znowu czysta.

Co to jest ocena sytuacji finansowej?

Pożyczający przeprowadza ocenę zdolności kredytowej pożyczającego, aby sprawdzić jego historię kredytową oraz bieżące zadłużenie. Innymi słowy, sprawdza jak bardzo ryzykuje pożyczając ci pieniądze.

Pożyczający oceni cię na podstawie zdolności kredytowej i zdecyduje, czy będziesz w stanie oddać pieniądze, które ci pożyczy.

Inne firmy, jak telefonie komórkowe czy firmy dostarczające np. gaz, energię elektryczną przeprowadzą ocenę Twojej sytuacji finansowej, aby ustalić, czy będziesz w stanie zapłacić za ich usługi.

Każdy ma możliwość uzyskania darmowego dostępu do swoich informacji kredytowych. Szczegółowy przewodnik odnajdziesz na stronie www.raportkredytowy.co.uk

Źródło: fragment ulotki z creditaction.org.uk.