Jeśli na koncie bankowym lub karcie kredytowej pojawi się debet, należy zrobić wszystko, żeby spłacić go jak najszybciej – zanim urośnie do jeszcze większych rozmiarów. Poznaj bezpieczne sposoby na pozbycie się długu bez pogorszenia zdolności kredytowej.

  1. Odrzuć podniesienie oprocentowania na karcie kredytowej (APR)

W przypadku, kiedy na karcie kredytowej pojawiają się nieautoryzowane długi, banki często powiadamiają klientów o planowanym podniesieniu APR, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. W takiej sytuacji w ciągu 60 dni od otrzymania powiadomienia o planowanych działaniach użytkownik karty może skontaktować się z bankiem i przekazać brak zgody na podwyżkę. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość spłacenia długu ze starymi, niższymi odsetkami, jednak trzeba się liczyć z konsekwencjami – brak akceptacji warunków postawionych przez bank oznacza, że dalsze korzystanie z karty kredytowej nie będzie możliwe.

  1. Zmień kartę kredytową na 0% balance transfer

Pomimo iż bazowa stopa oprocentowania Banku Anglii to jedynie 0,75%, średnia wartość oprocentowania na karcie kredytowej w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie aż 18% i więcej. Jeśli płacisz wysokie odsetki za przekroczenie limitu wydatków na karcie, możesz zdecydować się na przeniesienie swojego długu na kartę kredytową 0% balance transfer, która pozwala na uregulowanie należności bez dodatkowego oprocentowania lub z bardzo niskim oprocentowaniem. W ten sposób można zminimalizować ilość pieniędzy, jakie normalnie trzeba było by wydać na pokrycie wysokich odsetek i w rezultacie spłacić dług w krótszym terminie. Najkorzystniej jest uregulować należność przed końcem okresu, w którym bank nie nalicza odsetek – w najlepszym przypadku może to być nawet 28 miesięcy.

Większość banków po przeniesieniu debetu na kartę kredytową 0% balance transfer nalicza jednorazową opłatę za transfer pieniędzy w wysokości od 2% do 3% przenoszonej kwoty. Pomimo iż z tytułu posiadania tego rodzaju karty nie są zazwyczaj naliczane opłaty, należy uważać na kary umowne, które mogą zostać nałożone w przypadku zalegania z płatnościami czy przekroczenia ustalonego limitu.

  1. Skorzystaj z autoryzowanego debetu

Niektóre banki oferują autoryzowany debet na karcie kredytowej (authorised overdraft, arranged overdraft), czyli udzielają zgodę na przekroczenie limitu karty o określoną wartość. Jeśli zauważysz, że zbliżasz się do limitu wydatków i przewidujesz, że twoje środki mogą spaść poniżej zera, warto skontaktować się z bankiem w sprawie ustalenia autoryzowanego debetu, którego uregulowanie będzie monitorowane. W ten sposób unikniesz przekroczenia limitu nieuzgodnionego z bankiem, który mógłby wiązać się z bardzo wysokim oprocentowaniem przy spłacie lub naliczeniem dodatkowych opłat. Obecnie na rynku niektóre banki oferują także możliwość przekroczenia debetu do ustalonego niewielkiego limitu, wynoszącego zazwyczaj od £100 do £250, bez konieczności płacenia odsetek i ponoszenia dodatkowych kosztów.

Najkorzystniej jest ustalić limit z lekkim zapasem w razie niespodziewanego wzrostu wydatków, który nawet wtedy pozwoli na dotrzymanie warunków umowy. W ten sposób historia kredytowa zostanie nienaruszona i w przyszłości nie wpłynie negatywnie na ocenę zdolności kredytowej.

  1. Unikaj chwilówek

Chwilówki, czyli payday loans, to zazwyczaj kredyty o najwyższym oprocentowaniu na rynku, a ich wysoka cena wynika z faktu, że mogą zostać udzielone niemal każdemu przy minimalnych formalnościach i w szybkim terminie. Chwilówki często są oferowane przez niewiarygodnych kredytodawców, dlatego przy korzystaniu z nich trzeba liczyć się z możliwością wystąpienia ukrytych kosztów i brakiem zabezpieczenia przed oszustwami. W niektórych przypadkach firmy udzielające chwilówek mogą wykorzystywać tzw. Continuous Payment Authority (CPA), czyli zgodę na pobieranie pieniędzy z karty debetowej lub kredytowej klienta w przypadku, kiedy dług nie zostanie spłacony, do wyłudzania pieniędzy w razie opóźnienia w zaksięgowaniu transakcji. Takie praktyki mają negatywny wpływ na historię kredytową i mogą spowodować nieprzyjemności ze strony banku, do którego należą obciążane karty.

  1. Zasięgnij darmowej porady specjalistów

Jeśli zmagasz się ze spłatą zaciągniętego kredytu, możesz skorzystać z darmowych porad specjalistów udzielanych przez organizacje charytatywne, dzięki którym uda ci się uregulować długi i nauczyć odpowiedniego gospodarowania pieniędzmi.

W Wielkiej Brytanii są to między innymi:

Citizens Advice England and Wales (lokalny numer telefonu podany na stronie internetowej)

National Debtline – 0808 808 4000

StepChange Debt Charity – 0800 138 1111

Debt Action NI – 0800 917 4607

Debt Advice Foundation – 0800 043 4050

Debt Support Trust – 0800 085 0226

Payplan – 0800 280 2816

Community Money Advice – 01743 341929