Po raz pierwszy, ludzie będący długotrwale bezrobotnymi pomimo zdolności do pracy, będą musieli pracować w zamian za pobierane zasiłki.

Help to work

Ci, którzy nie mają pracy przez okres ponad trzech lat, zostaną poproszeni o :

  • udział w pracach społecznych, takich jak sprzątanie śmieci i graffiti na lokalnym terenie
  • codzienne podpisywanie się w urzędzie pracy do czasu znalezienia pracy,
  • bezrobotni, mający pewne problemy w znalezieniu pracy np. z powodu nieumiejętności czytania, pisania czy liczenia, będą otrzymywali z intensywne wsparcie, w celu rozwiązania tych problemów.

Bezrobotni będą musieli uczestniczyć w szkoleniach, stażach pracy społecznej lub intensywnym przygotowywaniu do pracy. Jeśli tego nie zrobią, utracą zasiłek.

Program Help to Buy będzie obejmował wszystkich bezrobotnych na zasiłku Jobseeker’s Allowance, po zakończeniu tzw. Work Programme od kwietnia 2014 roku.

Wspomniany program nie dotyczy osób otrzymujących tzw. Employment and Support Allowance.

Źródło: www.gov.uk