Jeśli otrzymałeś mandat za nieprawidłowe parkowanie i jednocześnie posiadałeś ważny bilet parkingowy, możesz bez wahania złożyć odwołanie.

mandat za złe parkowanie

Pamiętaj przy tym, że parkingowi bardzo często uwieczniają naruszenia za pomocą aparatu fotograficznego. Dlatego też przypomnij sobie, czy umieściłeś bilet w widocznym miejscu oraz czy go jeszcze posiadasz.

Może zdarzyć się jeszcze inna okazja do odwoływania się od nakazu zapłaty mandatu. Każde zawiadomienie o wystawieniu mandatu (Penalty Charge Notice) musi zawierać pewne informacje, bez których staje się ono nieważne.

Zobacz czy nie przepłacasz za ubezpieczenie samochodu!

Sprawdź to TERAZ i ZA DARMO!                                                                                                               Dzięki szybkiemu sprawdzeniu możesz zaoszczędzić setki funtów.

Dlatego też sprawdź, czy twoje zawiadomienie posiada poniższe informacje:

  • powód wystawienia mandatu,
  • wysokość grzywny,
  • oświadczenie o zapłacie kary w ciągu 28 dni, począwszy od daty zawiadomienia o wystawieniu mandatu.
  • oświadczenie, że jeżeli kara zostanie zapłacona w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o wystawieniu mandatu, kwota kary zostanie zmniejszona o określoną wartość.
  • stwierdzenie, że jeśli kara pieniężna nie jest zapłacona przed końcem 28-dniowego okresu, zawiadomienie zwane Notice to Owner może być doręczone przez władze lokalne do właściciela samochodu.
  • informacja/adres gdzie ma wpłynąć zapłata za mandat.

Jeśli na twoim mandacie brakuje którejkolwiek z tych informacji, możesz złożyć odwołanie.